ثبت نام ورود    
Skip Navigation Links
صفحه نخست


نشست پژوهشی مولوی و نظریه محاکات
با حضور دکتر علی محمد آسیابادی

 


نشست سیمای زن در شاهنامه فردوسی
با حضور دکتر فریدون جنیدی


نشست تلاش برای پاسداشت هویت ایرانی
با حضور دکتر فریدون جنیدی


نشست پژوهشی علل نیاز انسان به هنر
با حضور دکتر اسماعیل بنی اردلان


نشست پژوهشی جایگاه تئاتر در دنیای معاصر
با حضور دکتر فرشید ابراهیمیان


نشست پژوهشی بنیان نظری هنر سنتی و مدرن
با حضور دکتر نیره طهوری


 نشست پژوهشی جایگاه معنویت در هنرهای سنتی ایران
با حضور دکتر حسین یاوری


نشست پژوهشی نیازهای اساسی رشدانسان در فرایند خود شکوفایی
با حضور دکتر شیرین تبعه امامی


نشست پژوهشی قران و زندگی
با حضور استاد معمار منتظرین


نشست پژوهشی جهانی شدن ، امروزگی آینده هنر
با حضور دکتر مرتضی گودرزی (دیباج)


نشست پژوهشی قرآن و زندگی
با حضور دکتر عبدالکریم شمشیری


کارگاه عکاسی دیجیتال
با حضور علی رضا نیک نژاد


کنسرت پژوهشی ویولون
با حضور خسرو چناریان


کنسرت پژوشی موسیقی
با حضور مجید جهاندار


گفتمان شناسی عقل در اندیشه غرب
باحضور دکتر علی رضا بیابان نورد


کارگاه روش تحقیق و تفکر متافیزیکی و آنتی متافیزیکی با حضور دکتر حمیدرضا اردالان


نشست حکمت هنر اسلامی
با حضور دکتر مرتضی گودرزی (دیباج)

 

 
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه به حوزه هنری استان چهار محال و بختیاری تعلق دارد. | نقشه سايت